آبروریزی سایپا در نمایشگاه خودرو /فیلم

منتشر شده از خودرو آریا محصول ساپا در نمایشگاه خودرو که نشان می ‌دهد برف‌پاک‌کن بزرگتر از شیشه عقب خودرو است را ببینید.

ویدیویی منتشر شده از خودرو  آریا محصول  سایپا در  نمایشگاه_خودرو که نشان می ‌دهد برف‌پاک‌کن بزرگتر از شیشه عقب خودرو است، را ببینید.