آماری مشکوک از رتبه‌های برتر کنکور با معدل‌های بد

بررسی آمار و ارقام نتایج کنکور سراسری در ابعاد مختلف نه تنها می تواند نمایی کلی از وضعیت کنونی آموزش کشور را در اختیار عموم به ویژه مسئولین قرار دهد، همچنین ابهام هایی ایجاد می کند که پاسخ دادن به آنها چندان آسان نیست. در تازه ترین آمار و اطلاعاتی که کنکور سراسری منتشر شده […]

بررسی آمار و ارقام نتایج کنکور سراسری در ابعاد مختلف نه تنها می تواند نمایی کلی از وضعیت کنونی آموزش کشور را در اختیار عموم به ویژه مسئولین قرار دهد، همچنین ابهام هایی ایجاد می کند که پاسخ دادن به آنها چندان آسان نیست.

در تازه ترین آمار و اطلاعاتی که کنکور سراسری منتشر شده است، سید جلال موسوی- مدیرکل دفتر تدوین و راهبری اسناد شورای عالی انقلاب فرهنگی گفته است: در آزمون کنکور سال گذشته ۲۵۶ نفر معدل زیر ۱۲ داشتیم که رتبه زیر ۳۰۰۰ آورده بودند.

وی در همین باره توضیح داده که این یعنی اینکه کیفیت تحصیلی به شدت پایین است، یعنی فرد درس نخوانده و معدل زیر ۱۲ کسب کرده ولی، مهارت‌های تست زنی خود را افزایش داده و رتبه زیر ۳ هزار کسب کرده است.

وی افزود: در این صورت این فرد کنار فردی تحصیل می‌کند که معدل ۱۹ و نیم و ۲۰ داشته است استادی که می‌خواهد تدریس کند، نمی‌تواند هماهنگ برای این دو تدریس کند.

 

البته فرض این مقام مسئول در رابطه با چرایی به دست آمدن چنین نتایجی این است که این ۲۵۶ نفر مهارت تست زنی را در خود تقویت کرده اند ولی سطح سواد و دانش آنها پایین است، اما به نظر می رسد این فرضیه چندان منطقی نباشد.

بر همین اساس باید پرسید آیا نمی توان چنین فرضی را مطرح کرد که این افراد از راه های دیگری نظیر تقلب و تخلف برای عبور از سد کنکور استفاده کرده اند؟

چه بسا بررسی ها و تحقیقات موردی در موردی این افراد بتواند زوایای بیشتری از این موضوع را روشن کند.