توسعه سوخت موشکی توسط جهادی ها

ایده استفاده از لوله‌های جدار برای استفاده به عنوان قاب یا پوسته اصلی موشک توسط بچه‌های جهاد مطرح شد که مجید قاسمی فیض آبادی از بچه‌های جهاد استان مرکزی از جمله اولین کسانی بود که این پیشنهاد را داد.

برادر شهید طهرانی‌مقدم در گفتگو با دیدار نیوز :
بعد از انقلاب، واقعا امورات کشور و بخصوص جنگ بدون سازمان جهاد سازندگی پیش نمی‌رفت. حاج حسن با بچه‌های جهاد خیلی مانوس بود. طی قرار دادی مسئولیت‌هایی در حوزه موشکی را برای جهادی‌ها تعریف کرد.

مجتمع شماره یک کرج را که جهادی‌ها ساختند، موشک حاصل از آن تا ۶۰ کیلومتر برد داشت که با استفاده از لوله‌های جدار (کیسینگ) بود. این لوله‌ها در جداره چاه‌های نفت مورد استفاده قرار می‌گرفت و به حدی قوی بودند که فشار زمین را در جداره چاه مهار می‌کردند و مانع تخریب جداره چاه نفت می‌شند.

ایده استفاده از لوله‌های جدار برای استفاده به عنوان قاب یا پوسته اصلی موشک توسط بچه‌های جهاد مطرح شد که مجید قاسمی فیض آبادی از بچه‌های جهاد استان مرکزی از جمله اولین کسانی بود که این پیشنهاد را داد.

او تجربه همکاری با من در کردستان عراق و فتح حلبچه را هم داشت. همه دست به دست هم دادیم و کار بزرگی را در کردستان عراق انجام دادیم و همین شخص و همکارانش بعد‌ها و بعد از جنگ به گونه‌های دیگر با صنعت موشکی همکاری کردند و در توسعه سوخت موشکی دست به کار شدند.