تخریب مجدد تاسیات برق،مکانیک و آب پروژه پودر آلومینیوم

به گزارش موج امروز کوره قوس الکتریکی ، تاسیات مکانیکی  ، رکتی فایر و تجهیزات داخلی تابلوهای برق بطور کامل تخریب.شده است و بخش محدودی از تجهیزات ضایعاتی قابل فروش از سوله خارج شده است.   سابقا به گزارش رویترز از ژاپن ، المان و چین به نقل از شرکتهای فوجی ، نویل و ان […]

به گزارش موج امروز کوره قوس الکتریکی ، تاسیات مکانیکی  ، رکتی فایر و تجهیزات داخلی تابلوهای برق بطور کامل
تخریب.شده است و بخش محدودی از تجهیزات ضایعاتی قابل فروش از سوله خارج شده است.

 

سابقا به گزارش رویترز از ژاپن ، المان و چین به نقل از شرکتهای فوجی ، نویل و ان اف سی در شبکه های اینترنشنال، صدای امریکا و اسرائیل به نقل از خبر گذاری متعبر و پر سابقه انگلیس گزارش شده است که پروژه مذکور مغایر با برجام و قطنامه ۲۹۳۱ افتتاح شده است و رابط پارلمانی ریاست جمهوری نیز از تاسیسات مذکور حین کار بازدید کرده است!!

بخوانید : دروغ نویسی شبکه رویترز در مورد شرکت آلومینای ایران