تصاویری نگران‌کننده‌ای که از تخت‌جمشید پربازدید شد

روه فرهنگی:وضعیت آثار تاریخی ایران در حوزه فرسودگی زیستی بسیار ناپایدار است.به گزارش رکنا،خطرناک‌ترین و شدیدترین فرسودگی زیستی ناشی از رشد گلسنگ‌ها در محوطه باستانی بیستون و پس از آن در تخت جمشید و پاسارگاد ، میراث جهانی محور ساسانی است. نزدیک به ۵۰۰ گونه گلسنگ در حال رویش روی بناهای تاریخی ایران مشاهده شده […]

روه فرهنگی:وضعیت آثار تاریخی ایران در حوزه فرسودگی زیستی بسیار ناپایدار است.به گزارش رکنا،خطرناک‌ترین و شدیدترین فرسودگی زیستی ناشی از رشد گلسنگ‌ها در محوطه باستانی بیستون و پس از آن در تخت جمشید و پاسارگاد ، میراث جهانی محور ساسانی است.

نزدیک به ۵۰۰ گونه گلسنگ در حال رویش روی بناهای تاریخی ایران مشاهده شده است که تأثیر فرسایشی زیادی بر سطح بناهای باستانی دارند.  گلسنگ‌ها نوعی قارچ است که روی سنگ‌ها، صخره‌ها، تنه و ساقه درختان می‌رویند و می‌توانند تا ۴ هزار سال هم عمر کنند.

 

مدیر پایگاه میراث‌جهانی تخت جمشید با اشاره به این خبر گفت: پاکسازی گل‌سنگ‌ها در تخت‌جمشید در حال انجام است، گل سنگ‌ها یکی از مهمترین عوامل آسیب‌رسان در بناهای تاریخی به‌خصوص آثار سنگی محسوب می‌شوند و کارگاه‌های پاکسازی گل سنگ‌ها در مجموعه جهانی تخت جمشید فعال می‌باشد.