تفاهم نامه دیده بان شفافیت و عدالت با پلیس امنیت اقتصادی

در مراسم تفاهم نامه دیده بان شفافیت و عدالت با پلیس امنیت اقتصادی عنوان شد: مشارکت مردمی و نهاد های مدنی، مهمترین اهرم مقابله با مفاسد اقتصادی است مدیران نهاد دیده بان‌شفافیت وعدالت به عنوان یکی از فعال ترین مراکز مدنی و فساد ستیز در کشور ، سال جدید را با تفاهم نامه با پلیس […]

در مراسم تفاهم نامه دیده بان شفافیت و عدالت با پلیس امنیت اقتصادی عنوان شد:

مشارکت مردمی و نهاد های مدنی، مهمترین اهرم مقابله با مفاسد اقتصادی است

مدیران نهاد دیده بان‌شفافیت وعدالت به عنوان یکی از فعال ترین مراکز مدنی و فساد ستیز در کشور ، سال جدید را با تفاهم نامه با پلیس امنیت اقتصادی آغاز کرده اند که تحقیقا گامی بلندی برای مقابله با فساد ساختاری و شبکه ایی در کشور، محسوب می شود.
سردار رحیمی ریاست پلیس امنیت اقتصادی، روز شنبه اول اردیبهشت میزبان تعدادی از مدیران ارشد دیده بان شفافیت و عدالت برای انعقاد تفاهم نامه کاری با این نهاد بود .

احمد توکلی ریاست هیئت مدیره دیده بان شفافیت و عدالت در این جلسه گفت: خاستگاه و دلیل اصلی ایجاد این نهاد مدنی، مقابله با فساد و روشنگری در ساختار های اقتصادی و مدیریتی و شفاف کردن مناسبات صاحبان سرمایه و قدرت در کشور بود.
توکلی افزود: فعالیت نهاد های مردمی در تمام جوامع بشری و منظومه های سیاسی و اجتماعی یک رکن مهم بحساب می آید و ما در طول ۸ سال گذشته کوشش کردیم اهداف تعیین شده را طبق دیدگاه های عدالت جویانه رهبری معظم انقلاب و تجارب جهانی موفق سازمان های مردم نهاد، انجام دهیم.
مدیر عامل دیده بان شفافیت و عدالت ، علی اشرف نوری در این دیدار خاطر نشان کرد:
روند فساد و تخلفات مدیریتی از سالهای گذشته در کشور شکل گرفته است و امروز در بخش هایی از سازمان های دولتی به شکل اژده های هفت سر و به صورت در هم تنیده ظهور پیدا کرده است. اگر در سال ۸۰ به هشدار های رهبری توجه می شد ، قطعا امروز فساد گسترش نمی یافت.

وی گفت :ما با کمک‌اهرم های گوناگون قانونی واخلاقی و هدایت های رهبری و بویژه پشتوانه مردمی فعالیت می کنیم و مردم‌ در این فرایند نقش اصلی و تعیین کننده ایی دارند. وی تصریح کرد نهاد دیده بان، فعالیت خودش را از آبان ۹۵ آغاز کرده است و در حال حاضر در اکثر استانهای کشور دفتر استانی داریم و ۱۸ کارگروه تخصصی در سراسر کشور به دفتر مرکزی گزارش میدهند وهمین گزارش ها دستمایه ما برای مقابله با فساد است.

سردار رحیمی ریاست پلیس امنیت اقتصادی در این جلسه با خوش آمد گویی به مدیران دیده بان شفافیت و عدالت گفت: پلیس امنیت اقتصادی با هدف جلوگیری از مجموعه های تخلفات مدیریتی و سازمانی تشکیل شده است و ما بسیار خرسند هستیم که بتوانیم با تعامل سازنده و تبادل اطلاعات به مهار فساد های مالی و باند های سازمان یافته در برخی ادارات کمک‌کنیم.

وی افزود : امید وارم این تفاهم نامه نقطه عطفی برای رویارویی با تخلفات در کشور شود و همکاری پلیس امنیت اقتصادی ، با نهاد دیده بان میتوانند با مکانیزم های مختلف ارزیابی و مورد سنجش قرار گیرد و بهتر است برای مشخص کردن بازدهی این تعامل ، ماهانه جلسات مشترکی برگزار کنیم و نتایج این تفاهم نامه را با آمار و ارقام مستند کنیم.

در پایان این جلسه، متن تفاهم نامه، به امضای دکتر نوری مدیرعامل دیده بان شفافیت و سردار رحیمی،‌ ریاست پلیس امنیت اقتصادی رسید.