تقدیر از مدافعان محیط زیست در سازمان جنگلها و مراتع کشور

سی و دو نفر از محیط بان و حافظان مراتع جنگلها و محیط ریست توسط متجاوزین به اراضی و به دست مزدوران زمین خوار و متصرفین جنگلها و مراتع و اراضی تحت حفاظت ظالمانه به قتل رسیدند.

در هفته دفاع مقدس طی مراسمی با شکوه در سازمان جنگلها و مراتع کشور از محیط بان ، حافظان مراتع جنگلها ، محیط زیست، از همسران و فرندان و  همکاران تقدیر بعمل امده است.
تاکنون بنیاد شهید انقلاب اسلامی سه تن جان بختگان در مبارزه با زمین خوران و متصرفین به طببعت و اکوسیستم بی نظیر و متنوع ایران را بعنوان شهیدان دفاع از انفال در لیست شهدای گمنام قرار داده است.
ریس امور ایثار گران منابع طبیعی مهندس نوبخت گفت:  با جمع اوری اسناد و گزارشات کارشناسی به بنیاد شهید انتظار می رود تمامی کشته های جنگ با زمین خوران نیز در زمره شهدای منابع طبیع قرار گیرند.