توسعه سوخت موشکی توسط جهادی ها

برادر شهید طهرانی‌مقدم در گفتگو با دیدار نیوز : ایده استفاده از لوله‌های جدار برای استفاده به عنوان قاب یا پوسته اصلی موشک توسط بچه‌های جهاد مطرح شد که مجید قاسمی فیض آبادی از بچه‌های جهاد استان مرکزی از جمله اولین کسانی بود که این پیشنهاد را داد. او تجربه همکاری با من در کردستان […]

برادر شهید طهرانی‌مقدم در گفتگو با دیدار نیوز :

ایده استفاده از لوله‌های جدار برای استفاده به عنوان قاب یا پوسته اصلی موشک توسط بچه‌های جهاد مطرح شد که مجید قاسمی فیض آبادی از بچه‌های جهاد استان مرکزی از جمله اولین کسانی بود که این پیشنهاد را داد.

او تجربه همکاری با من در کردستان عراق و فتح حلبچه را هم داشت. همه دست به دست هم دادیم و کار بزرگی را در کردستان عراق انجام دادیم و همین شخص و همکارانش بعد‌ها و بعد از جنگ به گونه‌های دیگر با صنعت موشکی همکاری کردند و در توسعه سوخت موشکی دست به کار شدند.