حتی به راست به نام خدا قسم نخورید!!

حجت الاسلام نورالله قدرتی معاون دیروز ریاست قوه قضاییه با نقل از روایتی در خصوص حضرت مسیح گفته اند:  (نقل به مضمون از خبر گذاری میزان) موسی قبل از من به شما امر کرد که به دروغ به نام خدا قسم نخورید؛ اما من شما را امر می‌کنم که نه به دروغ و نه به […]

حجت الاسلام نورالله قدرتی معاون دیروز ریاست قوه قضاییه با نقل از روایتی در خصوص حضرت مسیح گفته اند:  (نقل به مضمون از خبر گذاری میزان) موسی قبل از من به شما امر کرد که به دروغ به نام خدا قسم نخورید؛ اما من شما را امر می‌کنم که نه به دروغ و نه به راست به نام خدا سوگند نخورید  .معاون پارلمانی سابق قوه قضاییه راجع به تبعات قسم دروغ چیزی نگفتند .

حاج مهدی قاسمی فیض ابادی جانباز جنگ تحمیلی و دفاع مقدس دانش آموخته مکتب شهید عالیقدر حاج حسن تهرانی مقدم دانشمند برجسته پارسای بی ادعا در این خصوص فرمودند : دانی کف دست ازچه به موست زیرا کف دست مو ندارد .وی در ادامه به پرونده ۹۳۱۰۱۰ مفتوحه در زمستان ۹۳ اشاره کرد فرمودن ابوجهل و ابوجعل و حکم بن ابی العاص در پرونده الومینای ایران علنی آشکار با انکار بدیهیات مسلم در چهار صفحه به خدا و پیامبر و ائمه معصومین و امامین و قسم خورده اند بر خلاف حقیقت سخن نگفته و ننویسند بلافاصله در صفحه پنج حسب محتویات گزارش رسمی حراست مرکزی دیوان محاسبات ورای قضای قطعی پسین و پیش پرونده وسط چه بی شمار دروغ نویسی کرده حتی با تحریف قلب حقیقت خلاف واقع نویس شده است به مال جان و نوامیس شیعه دوازده امامی مظلوم تعرض تجاوز پیشه کرده اند و قبل از صفحه پایانی از زحمات شبانه روزی جناب حجت الاسلام قدرتی رئیس وقت دادگستری تشکر شده است.

مهدی قاسمی فیض ابادی در اشعاری از سعدی علیه رحمه و خود فرمودند :

بنام خداوند شهیدان دستگیر

به پای طلب ره به انجا بری

به احف الامو ر سمیعا بصیر

علی کل شیا قویا قدیر

به حکمش کشد پشه نمرود را

جند محو باد امت هود را