درآمد عجیب کودکان کار در تهران

احمد احمدی‌صدر گفت: کف درآمدی این اکیپ‌ها ماهانه حدود ۱۰۰ میلیون تومان است؛ کدام دستگاه حمایتی می‌تواند درآمد‌هایی که این گروه‌ها به دست می‌آورند را جبران کند؟

مدیرعامل سازمان رفاه، خدمات و مشارکت‌های اجتماعی شهرداری تهران گفت: کودکان بر سرچهارراه‌ها کار می‌کنند به دلیل اینکه درآمد خوبی عاید آن‌ها می‌شود.

به گزارش فرارو به نقل از ایسنا، وی افزود: اگر بخواهیم درباره میزان درآمد روزانه این کودکان بگوییم، کف درآمد این کودکان در یک روز بین ۴۰۰ هزار تومان تا یک میلیون تومان در روز است.

بعضی از سرشبکه‌ها که این کودکان برایشان کار می‌کنند، بین ۵ تا ۸ کودک را اجیر کرده‌اند.

کف درآمدی این اکیپ‌ها ماهانه حدود ۱۰۰ میلیون تومان است؛ کدام دستگاه حمایتی می‌تواند درآمد‌هایی که این گروه‌ها به دست می‌آورند را جبران کند؟