دکتر حمید قاسمی فیض آبادی: دولت پزشکیان نه دولت خاتمی و نه دولت روحانی است

دکتر حمید قاسمی فیض آبادی در گفتگو با شبکه دیدار نیوز : دولت آینده دکتر پزشکیان نه ادامه دهنده دولت خاتمی نه روحانی است و نه دولت هیچ کسی نیست بلکه دولت مسعود پزشکیان می باشد.قطعا ایشان طرحی نو خواهد داشت . حمید قاسمی : دکتر پزشکیان یک متخصصی است که در طی چندین سال […]

دکتر حمید قاسمی فیض آبادی در گفتگو با شبکه دیدار نیوز :

دولت آینده دکتر پزشکیان نه ادامه دهنده دولت خاتمی نه روحانی است و نه دولت هیچ کسی نیست بلکه دولت مسعود پزشکیان می باشد.قطعا ایشان طرحی نو خواهد داشت .

حمید قاسمی : دکتر پزشکیان یک متخصصی است که در طی چندین سال طبابت حتی از یک نفر حق ویزیت نگرفتند.