عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام: مخلص تمام گلستانیان هستم

سلام خدا بر آقا صادق ارجمند و خانواده محترم. بیست‌واندی سال است که آقای زرگرانی، نامزد مجلس از گرگان را می‌شناسم. او مردی عاقل، متدین و معتقد به‌کار علمی در اداره کشور است. پاکدامنی و پاکدستی‌اش شجاعت وی را در مطالبه حق مردم از زورمداران و زرپرستان حفظ کرده، دغدغه ملت را دارد و وکیل‌الدوله […]

سلام خدا بر آقا صادق ارجمند و خانواده محترم.

بیست‌واندی سال است که آقای زرگرانی، نامزد مجلس از گرگان را می‌شناسم.

او مردی عاقل، متدین و معتقد به‌کار علمی در اداره کشور است. پاکدامنی و پاکدستی‌اش شجاعت وی را در مطالبه حق مردم از زورمداران و زرپرستان حفظ کرده، دغدغه ملت را دارد و وکیل‌الدوله نیست،

ولی آن‌قدر عقل دارد که بفهمد برای خدمت به مستضعفان و متوسطان و ثروتمند باید اولویت را پاس داشت..و سنگ از پیش پای دولت برداشت، نه سنگ‌اندازی کند.

یعنی سیاست می‌داند ولی سیاسی‌کاری نمی‌کند پس شعار مفت نمی‌دهد تا با مردم‌فریبی رأی پیش‌خرید کند.

قصد تنزیه زرگرانی را ندارم. فقط …اصرار دارم بگویم زرگرانی اهل این طایفه است. اگر در گرگان بودم برای موفقیت وی هرکار درستی را می‌کردم.

مخلص تمام گلستانیان

احمد توکلی عضو تشخیص مصلحت نظام