قطری‌ها ۱۰ برابر ایران از پارس جنوبی بردند

روه فیلم: یک فعال حوزه نفت گفت: قطری‌ها ۱۰ برابر ایران در پارس جنوبی بیشتر برداشت کرده اند. به گزارش نود اقتصادی:عبدالحمید نادریان فعال حوزه نفت گفت: ایران به ۳۰۰ میلیارد دلار نیاز دارد که بتواند ۴۰۰ مخزن خود را توسعه دهد. ۴۸ درصد مخازن ایران با کشورهای دیگر مشترک است. اگر ایران سرمایه گذاری نکند […]

روه فیلم: یک فعال حوزه نفت گفت: قطری‌ها ۱۰ برابر ایران در پارس جنوبی بیشتر برداشت کرده اند. به گزارش نود اقتصادی:عبدالحمید نادریان فعال حوزه نفت گفت: ایران به ۳۰۰ میلیارد دلار نیاز دارد که بتواند ۴۰۰ مخزن خود را توسعه دهد. ۴۸ درصد مخازن ایران با کشورهای دیگر مشترک است.

اگر ایران سرمایه گذاری نکند طرف مقابل بهره برداری می کند.  در دولت آقای رئیسی ۱۶۰ میلیارد دلار تفاهم امضا شده است اما همه آن ها روی کاغذ است. در این پروسه یک لیوان آب هم به ایران نرسید. ایران ۴۰۰ میلیارد دلار نقدینگی دارد باید این رقم را به جای بازارهای سکه و دلالی باید به سمت بالا دست نفت هدایت کرد.