مجازات تصادف بدون گواهینامه چگونه است؟

مشاوره حقوقی آنلاین؛ بر اساس قانون رانندگی بدون گواهینامه جرم است و تصادف کردن بدون آن مجازاتی چند برابر دارد.داشتن گواهینامه اولین شرط برای رانندگی است و بر اساس قانون فردی که بدون داشتن گواهینامه پشت فرمان خودرو بنشیند و رانندگی کند، کاری غیرقانونی انجام داده است. اما گاهی اوقات این سوال پیش می‌آید که […]

مشاوره حقوقی آنلاین؛ بر اساس قانون رانندگی بدون گواهینامه جرم است و تصادف کردن بدون آن مجازاتی چند برابر دارد.داشتن گواهینامه اولین شرط برای رانندگی است و بر اساس قانون فردی که بدون داشتن گواهینامه پشت فرمان خودرو بنشیند و رانندگی کند، کاری غیرقانونی انجام داده است.

اما گاهی اوقات این سوال پیش می‌آید که اگر بدون داشتن گواهینامه با فردی تصادف کنیم، آیا مرتکب جرمی بیشتر شده‌ایم یا خیر، که در پاسخ به این سوال باید گفت اگر بدون داشتن گواهینامه منجر به تصادف شویم مقصر نیستیم، زیرا حادثه را طبق قوانین راهنمایی و رانندگی، کارشناسان تعیین می‌کنند.

اگر طبق قوانین مقصر نبودیم و علت وقوع تصادف، طرف مقابل بود، تنها جرم ما رانندگی بدون گواهینامه است.
اما همان طور که گفته شد رانندگی بدون گواهینامه مجازات دارد و بر اساس قانون مجازات رانندگی بدون گواهینامه برای بار اول به حبس تعزیری تا دو ماه یا جزای نقدی تا صدهزار تومان یا هردو مجازات است و در صورت ارتکاب مجدد شخص به ۲ تا ۶ ماه حبس محکوم خواهد شد.اما اگر بر اساس نظر کارشناسان راهنمایی و رانندگی مقصر شناخته شدیم، این مجازات تشدید می‌شود و علاوه بر آن یک تا ۵ سال از حق رانندگی محروم می‌شویم.