محمد محمدیان جانشین فرمانده مهندسی رزمی جنگ گردان سلمان به ملکوت اعلی پیوست.

محمد محمدیان جانشین فرمانده مهندسی رزمی جنگ گردان سلمان در عملیات‌های والفجر ده و بیت المقدس پنج رزمنده شجاع و دژ شکن دفاع مقدس به ملکوت اعلی پیوست. روز گذشته دل مال  از عشق به خدا و رزمندکان اسلام از تبش ایستاد و در مزار شهدای داش تان در کنار  برادرش حنظله دفاع مقدس حیدر […]

محمد محمدیان جانشین فرمانده مهندسی رزمی جنگ گردان سلمان در عملیات‌های والفجر ده و بیت المقدس پنج رزمنده شجاع و دژ شکن دفاع مقدس به ملکوت اعلی پیوست.
روز گذشته دل مال  از عشق به خدا و رزمندکان اسلام از تبش ایستاد و در مزار شهدای داش تان در کنار  برادرش حنظله دفاع مقدس حیدر محمدیان به خاک سپرده شد.

مجید قاسمی فیض آباد فرمانده عملیات مهندسی رزمی استان مرکزی در تجلیل از همرزم خود در دفاع مقدس گفت :

محمدیان فرماندهی شجاع در عملیات‌های والفجر ده و بیت المقدس پنچ مجروح و  توسط منافقین و ستون پنجم دشمن تهدید شد ولی حاضر به ترک میدان نبرد نشد.

فیض آبادی در تجلیل از این فرمانده گمنام رزمی مهندسی جنگ گفت: محمدیان در تمام عملیات‌های مهندسی دژ شکن و پیشتر از رزمندگان سنگر ساز بی سنگر و هیچ‌گاه از دشمن و آتش سنگین دشمن نترسید و  همیشه ماموریت‌های مهندسی را با موفقیت به پایان می رساند.

مجید قاسمی فیض آبادی  فرمانده عملیات مهندسی استان مرکزی در دفاع مقدس گفت در عملیات بیت المقدس پنچ رزمنده محمدیان پس از شهادت راننده بولدوزر در خط مقدم. در مقام راننده بلدورز برآمد و میدان مین را برای رزمندگان ارتش جمهوری اسلامی ایران در عملیات بیت المقدس گشود .محمدی رزمنده‌ای پارسا و جهادگری بی ادعا در جنگ بن بست شکن بود.