مراسم قرعه‌کشی برای انتخاب عامل انتحاری داعش + کلیپ

تصاویری تکان‌دهنده از مراسم قرعه‌کشی برای انتخاب عامل انتحاری داعش مراسم قرعه‌کشی انتخاب نفر انتحاری داعش در حلب سوریه در سال ۲۰۱۶ را ببینید. شخص برنده‌، چند دقیقه‌ بعد خودش را منفجر کرد.

تصاویری تکان‌دهنده از مراسم قرعه‌کشی برای انتخاب عامل انتحاری داعش

مراسم قرعه‌کشی انتخاب نفر انتحاری داعش در حلب سوریه در سال ۲۰۱۶ را ببینید. شخص برنده‌، چند دقیقه‌ بعد خودش را منفجر کرد.