مرخصی ۵ روزه برای کدام بیماران اومیکرون کافی است

عضو کمیته علمی کشوری کووید ۱۹ گفت: در افرادی که در انتهای روز پنجم همچنان علائمی مانند تب، سرفه و… وجود دارد، بهتر است تا بهبود علائم از حضور در مجامع عمومی پرهیز کنند.

به گزارش «موج امروز» به نقل از مهر، مهرداد حق ازلی اظهار داشت: در مورد افرادی که به سویه اومیکرون مبتلا می‌شوند و علامت دار نیستند اما تست آنها مثبت می‌شود، قرنطینه و استراحت ۵ روزه کافی است.

وی ادامه داد: در افرادی که علامت دار هستند و تست آنها مثبت است نیز بعد از گذراندن دوره ۵ روزه در صورتی که علائم بیماری بهبود پیدا کرده باشد، می‌توانند به شرط رعایت پروتکل‌های بهداشتی و زدن ماسک، در محل کار حاضر شوند. این افراد باید مراقبت بیشتری داشته باشند تا از انتقال بیماری به دیگران جلوگیری کنند.

عضو کمیته علمی کشوری کووید ۱۹ تاکید کرد: در افرادی که در انتهای روز پنجم همچنان علائمی مانند تب، سرفه و…، وجود دارد، بهتر است تا بهبود علائم از حضور در مجامع عمومی پرهیز کنند.