نون کیلوئی چند ؟!!

مدیر مسئول و صاحب امتیاز دو هفته نامه نون در جمع کوه نوردان شاکوه سفلی گفت : روایت و حکایت امروز ما اصحاب کوه ورزی، کشاورزی و کارورزی، اپوزسیون، پوزوسیون،تئورسین و هنرمند زاهد پشمینه پوش نیست بلکه فقرا نون می خواهند. استاتید فلسفه هنرمندان را مبتذل می خواهند ، استاد فقه ، استاد فلسفه را […]

مدیر مسئول و صاحب امتیاز دو هفته نامه نون در جمع کوه نوردان شاکوه سفلی گفت :
روایت و حکایت امروز ما اصحاب کوه ورزی، کشاورزی و کارورزی، اپوزسیون، پوزوسیون،تئورسین و هنرمند زاهد پشمینه پوش نیست بلکه فقرا نون می خواهند.

استاتید فلسفه هنرمندان را مبتذل می خواهند ، استاد فقه ، استاد فلسفه را معتبر و مشروعه خواهان، مشروطه می خواهند و مشروطه خواهان مشروعه خواه شده اند.

 

عبدالکریم سروش در یک سخنرانی ویدئویی که در اینترنت منتشر شد  از نشست روز ۲۱ بهمن هشت شخصیت مخالف جمهوری اسلامی در دانشگاه جورج‌تاون واشینگتن انتقاد کرد و بدون نام بردن از گلشیفته فراهانی که از شرکت‌کنندگان در این نشست بود، او را چنین توصیف کرد: «یکی از آن‌ها که تا امتحان نداد و سر تا پا برهنه نشد، او را به درون خانواده هنری نپذیرفتند.»

اشاره عبدالکریم سروش به تصاویر نیمه‌برهنه گلشیفته فراهانی، هنرپیشه معروف ایرانی، است که چند سال پیش در یک تیزر تبلیغاتی منتشر شد و در جامعه ایرانی جنجال آفرید.