واسطه سنگین ، آلومینای جاجرم را بزودی نابود می کند.

واسطه سنگین راه پر هزینه برای تامین سنگ آلومینیوم می باشد . تولید اکسید آلومینیوم و پودر آلومینای طی یک سال از این طریق هزینه تولید مواد اولیه و اکسید آلومینیوم را چند برابر می نماید . دو هزار کارگر شرکت مذکور در جاجرم کم کار و سرانجام بی کار میشوند . متعاقب سفر آقای […]

واسطه سنگین راه پر هزینه برای تامین سنگ آلومینیوم می باشد . تولید اکسید آلومینیوم و پودر آلومینای طی یک سال از این طریق هزینه تولید مواد اولیه و اکسید آلومینیوم را چند برابر می نماید .
دو هزار کارگر شرکت مذکور در جاجرم کم کار و سرانجام بی کار میشوند .

متعاقب سفر آقای قالیباف به جاجرم به واسطه دوستان قدیمی اش طرح واسطه سنگین برای تامین بوکسیت پیشنهاد شده است .
قاسمی فیض آبادی طی یادداشتی به خبرگزاری موج امروز : تامین بوکسیت در دهه هشتاد از هند و فرایند واسطه سنگین غلط و پر هزینه بوده است.