واژگونی مرگبار تریلی بر روی پراید

در پی واژگونی تانکر حمل سوخت گازوئیل بر روی سواری پراید در جاده مشهد به گلبهار (حوالی سه راهی فردوسی) یک نفر کشته و یک نفر مجروح شدند.

در پی واژگونی تانکر حمل سوخت گازوئیل بر روی سواری پراید در جاده مشهد به گلبهار (حوالی سه راهی فردوسی) یک نفر کشته و یک نفر مجروح شدند.