پخش تصویر زن برهنه در بخش خبری ۲۰:۳۰

صداوسیما در بخش خبری ۲۰:۳۰ شبکه دوم در شرایطی تصاویر زن‌های برهنه را پخش کرد که در روزهای گذشته همین تصاویر را با سانسور بیشتر پخش کرده بود. این اتفاق البته یادآور پخش تصاویر مرد برهنه کنفرانس برلین از صداوسیما در فروردین ۷۹ است. اخبار ۲۰:۳۰ در نشان دادن اعتراضات اخیر در خارج از کشور […]

صداوسیما در بخش خبری ۲۰:۳۰ شبکه دوم در شرایطی تصاویر زن‌های برهنه را پخش کرد که در روزهای گذشته همین تصاویر را با سانسور بیشتر پخش کرده بود. این اتفاق البته یادآور پخش تصاویر مرد برهنه کنفرانس برلین از صداوسیما در فروردین ۷۹ است.

اخبار ۲۰:۳۰ در نشان دادن اعتراضات اخیر در خارج از کشور به دنبال مرگ مهسا امینی از خطوط قرمز پیشین خود عبور کرده و تصاویر دختران و زنان لخت را بدون سانسور به نمایش گذاشت.

این اقدام این دختران و زنان برای نشان دادن آزادی شان با لخت شدن شان نه تنها درست نمی باشد، بلکه بازنشر آنها نیز از خود این حرکت نیز بدتر است.