۱۶۰۰ میلیارد تومان مطالبات تولید کنندگان بذر؟

سالانه حدود یک‌میلیون تن انواع بذرهای گندم و جو در اراضی آبی و دیم کشور کاشت می‌شود که حاصل آن، برداشت حدود ۱۴ تا ۱۵ میلیون تن گندم و جو می‌شود. ۱۶۰۰ میلیارد تومان مطالبات تولیدکنندگان بذر؟ سالانه حدود یک‌میلیون تن انواع بذرهای گندم و جو در اراضی آبی و دیم کشور کاشت می‌شود که […]

سالانه حدود یک‌میلیون تن انواع بذرهای گندم و جو در اراضی آبی و دیم کشور کاشت می‌شود که حاصل آن، برداشت حدود ۱۴ تا ۱۵ میلیون تن گندم و جو می‌شود.

۱۶۰۰ میلیارد تومان مطالبات تولیدکنندگان بذر؟
سالانه حدود یک‌میلیون تن انواع بذرهای گندم و جو در اراضی آبی و دیم کشور کاشت می‌شود که حاصل آن، برداشت حدود ۱۴ تا ۱۵ میلیون تن گندم و جو می‌شود.
اخبار سبز کشاورزی ؛ بذر، نخستین نهاده امنیت غذایی است که در صورت بی‌کیفیت بودن یا قوه نامیه پایین آن، نمی‌توان انتظار تولید مناسب در واحد سطح را داشت.
در حال حاضر حدود ۲۶۰ مجموعه تولیدکننده انواع بذرهای گندم و جو (بذرهای گواهی شده و استاندارد) با دریافت چند هزار میلیارد تومان تسهیلات با بهره بالا از بانک‌ها، سالانه حدود ۵۰۰ هزار تن بذر باکیفیت، با قوه نامیه بالا و مطلوب را تولید می‌کنند تا زراعت گندم و جو (به‌ویژه زراعت پاییزه) دچار مشکل نشود. البته ۵۰۰ هزار تن بذر خودمصرفی توسط زارعین از محل کاشت سال قبل تامین می گردد.